OM

Skole-kirke-samarbejdet i Hedensted Kommune er et tilbud til alle kommunens grundskoler om undervisningsforløb og projekter på områder, hvor skole og kirke har fælles temaer og berøringsflader.

Skole-kirke-samarbejdet i Hedensted Kommune er et kulturelt samarbejdsprojekt mellem skole og kirke på lokalt og kommunalt plan. Vi ønsker at styrke elevernes oplevelse af sammenhæng mellem faget kristendomskundskab og den kultur og historie, som de selv er en del af.

Som en del af Åben Skole udarbejdes projekter og materialer altid på skolens præmisser og understøtter de til enhver tid gældende lære- og læseplaner for de enkelte fag. 

Typisk er vores projekter, materialer og forløb tværfaglige, og ofte vil der indgå et tilbud om besøg i den lokale kirke, hvor præst, organist o.a. stiller sig til rådighed som faglig ressource i undervisningen. 

Skole-kirke-samarbejdet i Hedensted Kommune er en del af det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester, som sammen producerer og udvikler undervisningsmateriale.