Salmesangsprojekt for 4. og 5. klasser. Kommer i skoleåret 24-25

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 12. og 13. marts 2025. Her afholder vi igen salmesangsfinaler i Hedensted Kirke for 4. og 5. klasser i kommunen.

Som de andre år vil det være i et samarbejde med musiker Kristian Bisgaard og gruppen Bragr.